Regulament oficial Visit Covasna Maraton

Concursul de alergare pe asfalt Maraton / Maraton Ștafetă 4 / 10K va fi numit mai jos «competiția». Competiția consta în parcurgerea „traseului” stabilit în alergare sau mers. Participanții la Competiție sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial al Competiției (numit în continuare “Regulament oficial”).

Prin participarea la această competiție, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament oficial, ale legislației aplicabile și să-și asume îndeplinirea condițiilor menționate în declarația pe proprie răspundere pusă la dispoziție de către organizatori.

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica regulamentul în orice moment, și fără preaviz până, 1 Septembrie 2019.

Cine poate participa

Cursele din cadrul evenimentului Maraton / 10K sunt destinate celor care au împlinit vârsta de 18 ani și sunt apți din punct de vedere medical, fizic și mental să susțină acest tip de efort. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu înscrie persoane care au dovedit comportament nesportiv și/sau fals în declarații la cel puțin una din edițiile anterioare ale competiției.


Traseul

Pentru probele de Maraton și 10K, STARTUL și SOSIREA vor avea loc în orașul Covasna.  Toate traseele vor fi marcate de către organizator pentru ghidarea corespunzătoare a sportivilor.


Siguranța în timpul concursului

Pe parcursul traseului traficul rutier va fi doar parțial oprit! Orice accident în care sunt implicați participanți, survenit în timpul desfășurării concursului din nerespectarea regulilor de concurs și a regulilor de conduită în trafic impuse de lege va fi exclusiv în responsabilitatea celor implicați în accident.

Participanții sunt direct responsabili pentru participarea la această cursă, organizatorul nu își asumă nici un fel de obligație în cazul în care participantul se accidentează sau se rănește. Va exista în zona de start / finish o ambulantă cu un punct de prim ajutor unde se va asigura serviciul medical de urgentă în caz de nevoie.


Categorii

Categorii  – Maraton:

 

18-39 ani masculin , 18-39 feminin

40-59 masculin, 40-59 feminin

60+ masculin, 60+ feminin

 

Categorii – Maraton stafeta 4

Open MASC / Open FEM

Echipele mixte vor concura la cat MASC

 

Categorii 10K: nu sunt FEM/MASC


Premii

Se vor premia primele trei locuri la fiecare categorie menționată mai sus.

Premii în bani se vor acorda numai la open Masculin, Feminin și Ștafetă Masculină și Feminină.

Organizatorii își rezervă dreptul de a acorda și alte premii.

Valoarea premiilor în bani se achita DOAR prin virament bancar în termen de 30 zile de la data evenimentului. Nu se accepta alta metoda de plată. Câștigătorii vor trimite pe email la adresa marathon@visitcovasna.com, până la data de 30 septembrie 2019, contul IBAN în care se vor transfera premiile în bani și o copie după actul de identitate (certificatul de rezidenta fiscală în cazul persoanelor străine).


Cronometrarea

Cronometrul oficial se pornește la plecarea primilor concurenți. Cronometrarea se face la secundă, va câștiga cel care va ajunge în cel mai scurt timp la punctul de Sosire după parcurgerea integrală a traseului.

Toate probele vor fi cronometrate cu chip.

Timp limită de parcurgere a traseului pentru Maraton: 6 ore și 30 min, 10K: 2 ore și 30 min Depășirea acestor timpi atrage descalificarea.


Înscriere

Perioada în care se for face înscrieri (exclusiv online) este 08.05.2019 – 22.08.2019 (inclusiv). Nu se vor face înscrieri după data de 23.08.2019 nici online nici la locul evenimentului. Excepție fiind concursul pentru copii, la care înscrierea se face exclusiv la fața locului. Înscrierile se fac în limita a 1000 de locuri. Organizatorul își rezervă dreptul de a pune la dispoziția sponsorilor un număr de invitați care pot fi folosite pană pe 22.08.2019 indiferent de numărul total de concurenți înscriși.

Taxa de înscriere se va diferenția cum urmează:

03.05.2019 – 20.05.2019 – super early bird

21.05.2019 – 01.06.2019 – early bird

02.06.2019 – 01.08.2019 – regular

02.08.2019 – 22.08.2019 (sau pâna la ocuparea locurilor) – late registration

Anularea înscrierii: Taxa de înscriere nu se returnează. Înscrierea este transferabilă altei persoane, pentru suma de 20 RON/participant, până în data de 22.08.2019.

Mutarea concurentului de la o cursa la alta este posibilă prin plata diferenței (nu se returnează bani în caz de mutare la o cursă mai scurtă) și a unei taxe suplimentare de 20 RON – cu termen limita – 22.08.2019.

Un concurent poate participa doar la o singură probă.

Documentele necesare ridicării kitului de participare – fiecare participant înscris online își va prelua numărul de concurs și kitul de participare pe data de 21 Septembrie sau 22 Septembrie 2019 numai pe baza unui act de identitate (buletin, pașaport). Neprezentarea actului de identitate acorda organizatorului dreptul de a nu elibera numărul de participare și totodată de a nu restitui taxa de participare.

Schimbarea traseului sau anularea cursei – în caz de vreme nefavorabilă, organizatorul își rezerva dreptul de a modifica traseul, barierele de timp și chiar de a opri/anula/amâna concursul. În aceste cazuri, concurenții vor fi anunțați prin email iar informații suplimentare se vor găsi pe site-ul evenimentului. În cazul în care organizatorul este forțat să anuleze evenimentul, concurenților li se va restitui jumătate din taxa de înscriere.


Responsabilitățile organizatorului

 1. va marca corespunzător traseul pentru a evita rătăcirile
 2. va înștiința concurenții ca pe traseul de alergare traficul rutier este doar parțial oprit
 3. va asigura 8 puncte de revitalizare pe parcursul traseului
 4. va asigura recompensarea sportivilor conform informațiilor prezentate în secțiunea Premii
 5. va anunța timpul limita în ședința tehnică premergătoare startului
 6. va asigura plasarea punctelor de control pe parcursul traseului și respectarea ordinii de sosire a concurenților la acestea
 7. va asigura normele de protecție a mediului înconjurător prin amplasarea punctelor de colectare a gunoaielor pe parcursul traseului
 8. va susține ședința tehnica înaintea concursului, eventuale modificări anunțate cu aceasta ocazie având prioritate fata de informațiile prezentate anterior.

Obligațiile și răspunderea concurentului

 1. concurentul se obligă sa poarte pe piept și la vedere numărul de participare pe toată durata concursului
 2. toți concurenți participă la competiție pe proprie raspundere
 3. concurentul care abandonează cursa, indiferent de motiv, este obligat să informeze organizatorul imediat la unul din următoarele locuri: la start, la punctele de control, la sosire sau sunând la numărul de urgența care va fi anunțat la ședința tehnica
 4. concurentul care suferă un accident sau orice fel de pagubă fizică sau materială renunță prin însăși înscrierea la competiție la orice drept de a solicita despăgubiri sau de a recurge în instanță împotriva oricărei persoane implicată în organizarea competiției, în special împotriva: organizatorului sau voluntarilor implicați în organizarea competiției (persoane fizice sau juridice), împotriva sponsorilor, împotriva instituțiilor publice ce susțin competiția (primăriile, consiliul județean, poliție, salvamont)
 5. concurenții trebuie să participe la ședința tehnica și să considere cu precauție informațiile anunțate de organizatori. În ședința tehnică organizatorul anunță informații oficiale chiar dacă acestea nu sunt specificate în prezentul regulament.
 6. concurenții poartă întreaga responsabilitate civilă și penală pentru orice daună provocată de aceștia altor persoane în timpul cursei
 7. în cazul constatării unui accident, concurenții sunt obligați să îl raporteze la următorul punct de control
 8. concurenții înțeleg că organizatorii depun toate eforturile pentru oprirea sau deraiarea traficului pe parcursul traseului de concurs însă se angajează să circule cu prudență prin locurile deschise traficului auto și să respecte indicațiile echipajelor de poliție și ale voluntarilor în toate situațiile
 9. concurenții sunt obligați să nu arunce deșeuri decât în sacoșele din punctele de revitalizare
 10. concurenții sunt obligați să arunce paharele de unică folosință doar la o distanță de maxim 50 m față de punctul de revitalizare
 11. concurenții înțeleg că organizatorul depune eforturi pentru a asigura mărimea de tricou potrivită fiecărui participant iar în cazul în care organizatorul nu mai dispune de mărimea potrivită, participantul va accepta altă mărime la tricou
 12. concurenții își asuma total răspunderea pentru obiectele pierdute sau uitate pe traseu în timpul concursului.

Descalificare

 1. nerespectarea indicațiilor organizatorului cu privire la purtarea numărului de concurs pe piept
 2. nerespectarea mediului înconjurător
 3. comportament nesportiv față de alți participanți, oficiali, public, alte persoane
 4. nerespectarea indicațiilor primite de către organizatori sau voluntari
 5. scurtarea traseului
 6. utilizarea unui mijloc de transport în timpul cursei
 7. organizatorul consideră că accidentarea atletului nu îi mai permite continuarea cursei
 8. schimbarea sau pierderea numărului de concurs și/sau chipului de control
 9. depășirea timpului limită anunțat în ședința tehnică de organizatori
 10. ratarea unui punct de control sau neparcurgerea întregului traseu
 11. nerespectarea regulilor competiției

Alte reguli

 1. organizatorul are dreptul de a selecta participanții
 2. retragerea în timpul concursului sau abandonul obliga concurentul să comunice imediat organizatorului numărul de concurs din motive de siguranță
 3. suporterii nu au dreptul de a ajuta sub nicio forma concurenții, excepție făcând cazurile accidentărilor
 4. suporterii pot susține concurenții cu condiția de a respecta regulile de conduita sportiva, indicațiile autorităților și ale oficialilor
 5. organizatorii își rezerva dreptul de a penaliza concurenții ai căror suporteri încalcă aceste reguli

La ridicarea numărului de participare este obligatorie semnarea declarației pe proprie răspundere (formular prestabilit pus la dispoziție de organizator). Lipsa acestei declarații duce la excluderea concurentului din concurs.


Media

Înainte, în timpul și după concurs se pot face fotografii și materiale video cu concurenții și/sau spectatorii evenimentului. Prin înscrierea și participarea la cursă aceștia acceptă implicit faptul că materialele pot fi folosite de către organizatori în realizarea de clipuri, colaje, cover-uri și/sau alte produse publicitare pentru promovarea concursului.