Visit Covasna Maraton Hivatalos szabályzat

A továbbiakban az aszfalton történő Maratoni futás /Váltó maraton/ 10K megnevezése «verseny».

A verseny a meghatározott táv leszaladásából áll. A verseny résztvevői kötelesek elfogadni és tiszteletben tartani a Hivatalos szabályzatot.

A versenyen való részvétellel a versenyzők elfogadják a Hivatalos szabályzat által meghatározott feltételeket, az érvényben lévő törvénykezést illetve betartják az általuk aláírt felelősségvállalási nyilatkozatot.

A szervezők fenntartják a jogot a versenyszabályzat módosítására. Módosítások határideje 2019 szeptember 1.

Résztvevők

A 18. életévüket betöltött, megfelelő fizikai és pszichikai egészségügyi állapottal  rendelkező személyek jelentkezhetnek a Maraton/ Váltó maraton/10K versenyekre. A szervezőknek joga van kizárni a versenyből azon egyéneket, amelyek nem tanusítanak megfelelő viselkedést.


Útvonal

A Maraton és 10K versenyek INDULÁSI és ÉRKEZÉSI pontja Kovászna város (Tündérvölgy). 

A verseny útvonalának kijelölését a szervezők biztosítják.


Biztonság

A verseny ideje alatt csak részleges útlezárás történik. A versenyszabályzat és a törvény által előírt forgalmi szabályok be nem tartása miatt történt balesetek esetében, a felelősség kizárólag a versenyzőket és a balesetben résztvevőket terheli.

A versenyben való részvétel saját felelősségre történik, a szervezők nem vállalnak felelősséget a versenyzők esetleges sérülései esetében. A verseny indulási/ érkezési pontjában a szervezők elsősegélynyújtó pontot és mentőautót biztosítanak, ahol szükség esetén sürgősségi ellátást nyújtanak.

A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyes tárgyak elvesztéséért illetve a verseny ideje alatt az  útvonalon elhagyott személyes tárgyakért.


Rangsorolás

Kategóriák – Maraton

18-39 év FÉRFI, 18-39 NŐ

40-59 FÉRFI, 40-59 NŐ

60+ FÉRFI, 60+ NŐ

 

Kategóriák –Váltó Maraton( 4 fő)

Open FÉRFI / Open NŐ

A vegyes csapatok FÉRFI kategóriába kerülnek besorolásra

Kategóriák – 10K:

FÉRFI/NŐ

A maratoni táv esetében, a korcsoportok szerint és az OPEN kategóriákban is rangsorolás lesz. A 10 K verseny esetében, csak NŐI és FÉRFI rangsorolás lesz.


Nyeremények

Minden kategóriában az első három rangsorolt részesül nyereményben. Pénzdíjakat csak a FÉRFI/NŐI OPEN illetve a FÉRFI/NŐI Váltó Maraton nyertesei kapnak.

A szervezők egyéb díjak kiosztására is jogosultak.

A pénzdíjak kizárólag banki utalással történnek, az esemény utáni 30 napon belül. A nyertesek 2019 szeptember 30. –ig küldhetik el banki adataikat (IBAN) és a személyazonossági másolatot (lakcímigazoló okmányt külföldi állampolgárok esetében)  a marathon@visitcovasna.com e-mailcímre.


Időmérés

A hivatalos időmérés az első versenyző elindulásakor kezdődik.  Az időt szekundumban mérjük. Nyertes az, aki a teljes távolság megtétele után, a legrövidebb idő alatt érkezik a célhoz.

Az összes versenyszám chip-es időmérő rendszerrel lesz lemérve.

A maratoni táv megtételének határideje: 6 óra és 30perc, a 10K táv  megtételének határideje 2 óra és 30 perc. A határidő túllépése a versenyből való kizárást vonja maga után.


Iratkozás

2019 május 8 és 2019 augusztus 22 közötti periódusban kizárólag online történik. 2019 szeptember 23 után zárul az iratkozás, helyszíni iratkozás nincs. Maximális iratkozási létszám 1000 fő. A verseny szervezői fenntartják a jogot, hogy támogatóknak és meghívottaknak tartsanak fennt jegyeket, amelyeket augusztus 22-ig használhatnak fel. 

Az iratkozás lemondása:

Az iratkozási díj nem kerül visszatérítésre. A hely  2019 május 22 –ig átruházható, 20 RON /fő érték ellenében.

A beirtakozott versenyző versenyszám változtatása 20 RON/ fő ellenértékben 2019 agusztus 22-ig lehetséges. Rövidebb távra változtatás esetében a különbözet nem visszatérítendő .

Egy versenyző csak egy versenyszámban vehet részt.

A kezdőcsomag felvételére szükséges iratok: személyazonossági igazolvány vagy útlevél  felmutatásával szeptember 21 és 22-én  minden online felirtakozott versenyző elveheti a kezdőcsomagot és számot. A személyigazolvány nélküli versenyzők nem kapnak számot, és nem kapják vissza az iratkozási díjat. 

A verseny útvonalának megváltoztatása vagy lemondása – kedvezőtlen időjárás esetén a szervezőknek joga van lemondani/ leállítani/megváltoztatni a versenyt, vagy megváltoztatni az útvonalat, időtartamokat. Ebben az esetben minden versenyző e-mail ertesítést kap, egyéb információkat a weboldalon közlünk. Amennyiben a szervezők a verseny lemondására kényszerülnek a beiratkozási díj értékének fele visszautalásra kerül.


A szervezők kötelezettségei

 1. a verseny útvonalának megfelelő kijelölése
 2. a versenyzők értesítése az útvonal részleges lezárását illetőleg
 3. 8 frissítőpont elhelyezése az útvonalon
 4. a pénzdíjak versenyőkhöz való eljuttatása a Díjak fejezetben leírtak szerint
 5. a verseny indítása előtti megbeszélésen értesíti a versenyzőket az időtartamokról
 6. biztosítja az ellenőrzési pontok elhelyezését az útvonal mentén és a versenytársak érkezési sorrendjének betartását
 7. biztosítja a szemétgyűjtő pontok elhelyezését a verseny útvonala mentén
 8. a verseny indítása előtt megtartja a technikai gyűlést, ahol értesíti a versenyzőket az esetleges változásokról

A versenyzők kötelezettsége és felelősségei

 1. a versenyző kötelező módon a mellkasán, jól látható helyen kell hordja a számot a verseny egész ideje alatt
 2. minden versenyző saját felelősségére vesz részt a versenyben
 3. a verseny bármi okból való feladása esetén kötelező értesíteni a szervezőket a következő pontok valamelyikén: a start ponton, az ellenőrző pontokon, az érkezési ponton vagy a verseny sürgősségi hívószámán, amelyet a technikai gyűlésen közölnek a szervezők
 4. ha bármely balesetet és anyagi kárt szenvedett versenyző lemond a versenyen való részvételről, nincs joga kártérítésre és a szervezők( önkéntesek, támogatók, állami intézmények, polgármesteri hivatalok, megyei tanács, rendőrség, hegyimentők) elleni jogi támadásra.
 5. A versenyzőknek kötelező résztvenniük a technikai megbeszélésen, figyelmesen kell kövessék az ott elhangzott információkat. Az itt közölt információk akkor is hivatalosak és érvényesek, ha nincsenek benne e szabályzatban
 6. A versenyzőket terheli az összes jogi és civil felelősség bármely más versenyzőnek okozott kár esetében
 7. Bármely balesetet észlelnek kötelesek értesíteni a szervezőket a következő ellenőrző ponton
 8. A versenyzők figyelembe veszik, hogy a szervezők mindent megtesznek a forgalom lezárása érdekében, viszont elfogadják az elővigyázatos közlekedésre vonatkozó szabályokat, betartják a rendfenntartók, rendőrök és önkéntesek útvonalra vonatkozó utasításait
 9. A versenyzők kizárólag a frissítő pontokon dobhatnak el szemetet
 10. Az egyhasználatú poharakat csak a frissítő pontoktól 50 méter távolságra lehet eldobni
 11. A szervezők megpróbálnak minden méretben megfelelő számú blúzot biztosítani, azonban ha kifogynak a méretek, a versenyzők kötelesek elfogadni bármilyen meretű blúzot.
 12. A versenyző felelősséget vállal a személyes tárgyainak elvesztéséért vagy a verseny útvonalán elhagyott személyes tárgyaiért

Kizárás

 1. a szervezők azon követelésének be nem tartása, hogy látható helyen hordják a számokat
 2. ha versenyzők nem tartják tiszteletbe a környezetet
 3. a versenyzők nem viselkednek megfelelően a hivatalosságok, közönség és más személyek irányában
 4. a szervezők és önkéntesek utasításait nem tartják tiszteletben
 5. a versenyzők lerövidítik az útvonalat
 6. a versenyzők tömegközlekedési eszközt vagy autót használnak a verseny ideje alatt
 7. bármi olyan baleset esetén, amely a szervezők megítélése alapján gátolja a verseny folytatását
 8. az időmérő chip vagy szám elvesztése esetén
 9. a verseny megszabott időtartamától való eltérés esetén
 10. egy ellenőrzőpont kihagyása vagy az útvonal hiányos teljesítése esetén
 11. a versenyszabályzat be nem tartása esetén

Egyéb szabályok

 1. a szervezőknek joga van megválogatni a versenyzőket
 2. a verseny lemondása esetén a versenyző köteles azonnal értesíteni a szervezőket és leadni a számot
 3. a szurkolók semmilyen módon nem segíthetik a versenyzőket kivéve baleset esetén
 4. a szurkolók tiszteletben kell tartsák a szervezők, hivatalos intézmények által előírt szabályokat
 5. a szervezők fenntartják a jogot, hogy büntethessék a versenyzőt a szabálysértő szurkolói miatt

 

A versenyző a szám átvételekor köteles aláírni a szervezők által összeállított felelősségvállalási nyilatkozatot. Ellenkező esetben kizárják a versenyből.


Média

A verseny előtt, közben és után a szervezők fotókat, videókat készíthetnek a versenyzőkről szurkolókról és résztvevőkről. A versenyben való részvétellel a versenyző elfogadja, hogy az elkészített fotó/video anyag felhasználató a versenyt népszerűsító kiadványokban, és népszerűsítő felületeken.